Šéf = je manipulátor alebo agresor?

Niektorí manažéri by prácu ktorú robia, z princípu nikdy nemali dostať. Predovšetkým tí, ktorí zneužívajú svoju rolu opojení mocou a vyžívajú sa v okamihoch, kedy môžu demonštrovať svoju silu.

Niektorí manažéri by prácu ktorú robia, z princípu nikdy nemali dostať. Predovšetkým tí, ktorí zneužívajú svoju rolu opojení mocou a vyžívajú sa v okamihoch, kedy môžu demonštrovať svoju silu.
Podstatou manipulatívneho mocenského správania je totiž hrubá vada charakteru človeka, ktorá len dostala možnosť vyplávať na povrch.
Komplikuje prácu svojich ľudí

Manažér agresor za svojou rolou vidí príležitosť "užívať" si moc. To, že sa ho ľudia boja, mu robí dobre. Otvorený agresor sebe Výživa v negatívnych výstupoch. Všade okolo seba vidia iba lemplov, podradných hlupákov, ktorých je nutné držať skrátka, inak nič neurobia. Sám seba vníma väčšinou akoby neomylného a nie je schopný sebareflexie. Jeho podriadení žijú v permanentnom napätí z ďalšieho konfliktu.

Hľadáte nový business?


Trochu inou, nemenej nepríjemným variantom manažéra agresora je manipulátor. Ten síce nekričí, ale napríklad manipuluje zo strachom straty zamestnania. Zneužíva potom svojich podriadených k rôznym posluhovačským prácam, ktorá nie je v ich kompetencii, pretože inak ...
Niekedy poštve jedných proti druhým. A ak niekto s nim nesúhlasí, nevyzýva ho k priamej konfrontácii, ale za chrbtom ho ohovára. Bohužiaľ to, čo môže byť zaujímavé v historickom filme o intrigách na kráľovskom dvore, sa stáva vo firemnom prostredí veľmi nepríjemnou realitou.
Obidva typy však majú zhodný postoj k ostatným, vidia ich len akoby prostriedky na uspokojovanie svojich vlastných potrieb. Ľudí okolo seba doslova "používajú". Ak ste pre takého manažéra nejako užitoční, funguje to. Keď vyhodnotí, že je pre neho výhodnejšie hodiť vás cez palubu, bez hanby to urobí.

Existuje Obrana

Josef Kramoliš popisuje hlbšie korene takého bezcharakterného rokovania zneužívanie moci, zamýšľa sa, ako sa mu brániť.
Rozhodne platí: buďte asertívni, nedajte sa. Ak je na vás manažér agresívny, pomenujte to. Povedzte napríklad: "Chápem, že je to nutné stihnúť, ale nepáči sa mi, ako so mnou hovoríš. Chcem, aby sme spolu hovorili slušne a profesionálne .." Manažéra síce nezmeníte, ale vo vzťahu k vám si bude dávať pozor.

Najnebezpečnejšie je agresívne správanie prechádzať a robiť sa, že sa nič nestalo. Na manipulátorov zase platí odhalenie ich správaní. Napríklad ak vás manažérka skúša manipulovať tajomným "hnevom", je namieste otázka: "Vyzeráš nahnevane, deje sa niečo?" Ak odpovie, že nie, berte, to ako fakt, povedzte si, že má problémy doma. Ak príde s nejakou vecnou kritikou, reagujte a upozornite ho, že nabudúce s vami môže hovoriť priamo.

Ak máte tú smolu, že sa v živote stretnete s manažérom agresorom, nenechajte sa otráviť. Reagujte asertívne, ak to nezaberie, hľadajte si inú prácu. Nezabudnite si o dôvodoch svojho odchodu pohovoriť s personalistom, najlepšie s nadriadeným vášho nepodareného šéfa. Sebe už väčšinou nepomôžete, ale možno vy ušetríte niekomu inému bezsenné noci.

Gzoznam.sk, prehľadný, triedený a kontrolovaný katalóg firiem a živnostníkov. Katalóg plný funkcií a prekvapení. Register firiem, ktorý sa neustále zlepšuje.

Prihláste sa na odber newsletteru.

Odporúčané firmy

Losstav

K základom spokojného bývania ...

Velkoobchod MFP papier

Hlavnou činnostou našej firmy ...

Overené zákazníkmi

Nábytok Rosina

Hlavnou činnostou našej firmy je vypraco...

Velkoobchod MFP papier

Hlavnou činnostou našej firmy je vypraco...

Stavebná firma Scandi Haus SK

Scandi Haus SK s.r.o. je poprednou spolo...