SOI zistila chyby v internetových obchodoch

Slovenská obchodná inšpekcia zisťovala, ako fungujú naše internetové obchody a či dodržiavajú obchodné podmienky, ktoré sú uverejnené na webových stránkach. Výsledok bol naozaj šokujúci! Až 90% obchodov nedodržiava obchodné podmienky a porušujú zákon.

Slovenská obchodná inšpekcia zisťovala, ako fungujú naše internetové obchody a či dodržiavajú obchodné podmienky, ktoré sú uverejnené na webových stránkach. Výsledok bol naozaj šokujúci! Až 90% obchodov nedodržiava obchodné podmienky a porušujú zákon.

Slovenská obchodná inšpekcia si vzala na kontrolu 135 internetových obchodov, kde až 90% nespĺňalo podmienky, ktoré podľa zákona internetové obchody musia spĺňať. Ide najmä o zákon ochrany spotrebiteľa. Odhalili až 147 rôznych nedostatkov.
Tieto kontrolované objekty klamali spotrebiteľa, keď uvádzali nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepresné, nejasné alebo dvojzmyselné údaje.
Pri tovare sa objavovali popisy, ktoré boli definované ako nezáväzné.

"Predávajúci porušil zákaz nekalej obchodnej praktiky klamlivým konaním, čo je v rozpore so zákonom o ochrane spotrebiteľa, nakoľko údaje o tovare patria medzi hlavné znaky výrobku potrebné pre kvalifikované rozhodnutie spotrebiteľa o obchodnej transakcii a poskytnutie nezáväzných informácií môže uviesť spotrebiteľa do omylu a zapríčiniť, že spotrebiteľ prijme rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil," konštatovala SOI.

Oproti poslednej kontrole vykonanej v roku 2010 sa zmenšil percentuálny počet nedostatkov pri kontrolovaných prevádzkach o 1 %, no pri kontrolovaných zmluvách sa percentuálny podiel zvýšil až o 12 %. Celkovo bolo prekontrolovaných o 68 subjektov viac, ako v roku 2010 a to najmä na základe spotrebiteľských podaní. Najväčší nárast bol zaznamenaný v prípade neprijateľných podmienok spotrebiteľských zmlúv. Tu boli v roku 2010 zistené len tri nedostatky, no pri poslednej kontrole ich bolo až 54.


Gzoznam.sk, prehľadný, triedený a kontrolovaný katalóg firiem a živnostníkov. Katalóg plný funkcií a prekvapení. Register firiem, ktorý sa neustále zlepšuje.

Prihláste sa na odber newsletteru.

Odporúčané firmy

Losstav

K základom spokojného bývania ...

Velkoobchod MFP papier

Hlavnou činnostou našej firmy ...

Overené zákazníkmi

Nábytok Rosina

Hlavnou činnostou našej firmy je vypraco...

Velkoobchod MFP papier

Hlavnou činnostou našej firmy je vypraco...

Stavebná firma Scandi Haus SK

Scandi Haus SK s.r.o. je poprednou spolo...