ORAVSKÁ GALÉRIA

ORAVSKÁ GALÉRIA
ORAVSKÁ GALÉRIA 0 5 0

Priemer 0 Hodnotenie

Vaše hodnotenie

Hviezdoslavovo nám.11, Dolný Kubín 026 01, Slovakia

043/586 32 12
Kategórie:
Hlavné info
Oravská galéria je regionálnou galériou s krajskou pôsobnosťou pre Žilinský samosprávny kraj založenou v roku 1965. Sídli v Dolnom Kubíne na Hviezdoslavovom námestí v Župnom dome zo 17. storočia, ktorý slúži ako administratívne a výstavné centrum galérie. Zbierkovým fondom v ôsmich výtvarných disciplínach v počte takmer 8500 ks výtvarných diel patrí medzi najvýznamnejšie verejné galerijné inštitúcie na Slovensku. V Župnom dome v Dolnom Kubíne si popri krátkodobých výstavách v štyroch výstavných priestoroch môžete pozrieť stále expozície Staré umenie 15. až 19. storočia, Ikony, Slovenské výtvarné umenie 20. storočia, Štefan Siváň - rezbár z Oravy a Tradičné ľudové umenie – výber. Okrem Dolného Kubína prevádzkuje Oravská galéria ďalšie vysunuté stále expozície tradičného ľudového výtvarného umenia na Slanickom ostrove umenia na Oravskej priehrade a Galériu Márie Medveckej v Tvrdošíne. právne vznikla 3.11.1965 ako štátna príspevková organizácia, ktorá vykonáva komplexnú odbornú galerijnú činnosť Oravska galéria vznikla bez základného zbierkového fondu a bez priestorov, ale o to naliehavejšie z nevyhnutnej potreby zachraňovať pamiatky výtvarného umenia Oravy. Založenie galérie zabránilo úniku diel, najmä ľudového výtvarného umenia, ktoré boli a sú nenahraditeľným dokladom jej historického vývoja 14.februára 1966 galéria získala päť miestností v renesančnej budove č.9 v Oravskom Podzámku, kde vytvorila pracovne a depozitár. Galéria v roku 1966 zamestnávala 2,5 pracovníka. Už od založenia bol jej profil vyhranený, podľa platného štatútu sa okrem komplexnej odbornej galerijnej činnosti špecializovala na neslohové vrstvy umenia v roku 1970 sa galéria presťahovala do Dolného Kubína, do budovy bývalého Župného domu na Hviezdoslavovom námestí č.11, ktorý jej slúži dodnes v roku 1971 sprístupnila stále expozície „Slovenskej tradičnej ľudovej plastiky a maľby“ na Slanickom ostrove umenia uprostred Oravskej priehrady, ktoré boli v roku 1973 doplnené o expozíciu „Oravskej kamenárskej tvorby 18. a 19. storočia“ — lapidárium v exteriéri ostrova v roku 1979 otvorila stálu expozíciu z celoživotnej tvorby maliarky Márie Medveckej v Tvrdošíne — Medvedzí za rok 1983 bola udelená galérii Cena ministra kultúry za dlhodobo dosahované dobré výsledky v prezentácii umenia v rokoch 1986 — 1994 prebiehala rekonštrukcia sídla Oravskej galérie — Župného domu v Dolnom Kubíne, kde v roku 1995 galéria sprístupnila stále expozície umenia 15. — 20. storočia z vlastných zbierkových fondov na ploche cca 1 200 m2 v roku 1996 bola Oravskej galérii udelená výročná cena časopisu PAMIATKY A MÚZEÁ v kategórii EXPOZÍCIA — VÝSTAVA a tvorivému kolektívu bola udelená Cena Martina Benku za rok 1995 za náročnú zodpovedne vykonanú tvorivú prácu na koncepcii a realizácii stálych expozícií v Župnom dome, ktorými významne prispel k prezentácii a propagácii slovenského výtvarného umenia Oravská galéria má všetky svoje expozície umiestnené v pamiatkových objektov v okresoch Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo ako jediná galéria na Slovensku prevádzkuje vlastnú loď „OG SLANICA“ na prepravu návštevníkov do expozícií Tradičného ľudového umenia na Slanickom ostrove umenia zbierkový fond Oravskej galérie tvorí osem výtvarných disciplín v počte takmer 8500 kusov výtvarných diel. v zrekonštruovaných výstavných priestoroch pripraví Oravská galéria každoročne 10 — 12 krátkodobých výstav slovenského a zahraničného výtvarného umenia všetky expozície a výstavy Oravskej galérie navštívi každoročne cca 50 000 návštevníkov od roku 1984 vedie Oravskú galériu PhDr. Eva Ľuptáková od 1. 1. 1999 plní funkciu galérie s krajskou pôsobnosťou pre Žilinský kraj, od 1. 4. 2002 pre Žilinský samosprávny kraj OG v roku 2010 otvorila stálu expozíciu ľudového rezbára Štefana Siváňa v Župnom dome v Dolnom Kubíne pri príležitosti osláv 45. výročia založenia OG v roku 2010 Žilinský samosprávny kraj galérii udelil Litteras Memoriales v súťaži Galéria roka 2014, ktorú vyhlasuje Ministerstvo kultúry SR, sa Oravská galéria umiestnila na 3. mieste od svojho založenia do konca roka 2015 galéria pripravila 577 výstav slovenského a zahraničného výtvarného umenia, ktoré videlo spolu so stálymi expozíciami viac ako 2 700 000 návštevníkov
  • IČO:
  • 36145050

Gzoznam.sk, prehľadný, triedený a kontrolovaný katalóg firiem a živnostníkov. Katalóg plný funkcií a prekvapení. Register firiem, ktorý sa neustále zlepšuje.

Prihláste sa na odber newsletteru.

Odporúčané firmy

Losstav

K základom spokojného bývania ...

Velkoobchod MFP papier

Hlavnou činnostou našej firmy ...

Overené zákazníkmi

Nábytok Rosina

Hlavnou činnostou našej firmy je vypraco...

Velkoobchod MFP papier

Hlavnou činnostou našej firmy je vypraco...

Stavebná firma Scandi Haus SK

Scandi Haus SK s.r.o. je poprednou spolo...