Kolonizácia sveta islamom

Kategória: Kultúra
Svet se mení.

Svet se mení.
Svetová kultúra, odkaz našim deťom, bude úplne odlišná než tá, ktorú poznáme dnes. Budeme svedkami meniacej sa demografie sveta.

Z výskumov vyplynulo, že k udržaniu jednej kultúry po viac ako 25 rokov musí byť pôrodnosť vyššia než 2,11 dieťaťa na rodinu. Čokoľvek menšieho bude znamenať populačný úpadok kultúry.

Z historického hladiska sa žiadna kultúra nedokáže udržať s 1,9 dieťaťom na rodinu, pôrodnosť 1,3 dieťaťa na rodinu kultúra nemôže prežiť. Pretože k obnove je potreba 80 – 100 rokov a neexistuje žiadny finančný plán ako kultúru počas tejto doby udržať, inak povedané - pokiaľ majú dva páry rodičov po jednom dieťati a tí majú opäť len jedno dieťa a pokiaľ aj toto dieťa má len jedno dieťa, tak nám vyplynie, že zostane len jedna štvrtina vnúčat než prarodičov.
Pokiaľ by sa v roku 2006 narodilo jen 1 milión detí, je obtiažne nájsť v roku 2026 dva milióny pracovných síl medzi dospelými. S úbytkom populácie ubúda aj pôvodná kultúra..

V r. 2007 bola pôrodnosť nasledujúca: Francúzsko 1,8, Anglicko 1,6, Grécko 1,3, Nemecko 1,3, Taliansko 1,2, Španielsko 1,1!
Celkový pohľad na štáty Európskej únie vyzerá takto: pôrodnosť je takmer 1,38!
Jednoducho povedané – nie je možné nastávajúcui situáciu zachrániť a pôvodná európska kultúra vymiera! V priebehu niekoľkých rokov nebude Európa tak ako ju poznáme existovať.

Mladá populácia v Európe však neklesá. Prečo? Imigrácia. Islamská imigrácia.
Od roku 1990 zo vsetkých populácií ktoré vzrastajú v Európe tvoria islamskí imigranti 90% -nú väčšinu!!! Francúzsko: pôvodní Francúzi 1,8 dieťaťa na rodinu, Moslimovia: 8,11 dieťaťa na rodinu.

V tomto suverénnom štáte s jednou z najväčších kresťanských populácii na svete je v súčastnosti viac mešít než kostolov! 30% detí vo veku 20 a menej rokov sú moslimovia. Vo väčších mestách ako je napríklad Marseille, Nice a Paríž sa toto číslo mení na 45%!
V roku 2007 bude jeden z piatich Francúzov moslim. Do 39 rokov sa Francúzsko stane islamistickou krajinou.

V minulých 30-tich rokoch vzrástla islamská populácia vo Veľkej Británii z 82 000 osôb na hrozivých 2,5 milióna ľudí, čo je viac než 30-násobný nárast.
Aj tu je cez 1000 mešít, z ktorých niektoré boli pôvodne kostoly. V Holandsku tvorí celých 50% novorodencov moslimovia. V priebehu nasledujúcich pätnástich rokov bude polovica populácie Holandska tvorená moslimami.

V Rusku je viac než 23 miliónov moslimov, teda 1 z 5 obyvateľov je moslim, 40% ruskej armády budú islamisti. Iba v priebehu niekoľkých rokov bude v Belgicku 25% obyvateľov moslimovia a 50% novonarodených detí. Belgická vláda uviedla, že v roku 2025 sa celá 1/3 všetkých európskych detí narodí do moslimských rodín. Ostáva teda len 13 rokov...
Nemecká vláda bola prvá, ktorá o tejto veci prehovorila verejne.
V nedávnom čase uviedla: „Úpadok (nemeckej) populácie nemôže byť zastavený. Je to ako otáčajúca sa špirála, ktorá nedokáže zmeniť smer. Nemecko sa stane moslimským štátom v r. 2050.”
Muammar Kaddafi, zabitý Lýbijsky vodca, povedal: „ Sú tu znamenia. že Allah daruje víťazstvo islamu v Európe bez meča, bez zbraní, bez dobývania... Nepotrebujeme terorizmus, nepotrebujeme samovražedných atentátnikov. 50 a viac miliónov moslimov (v Európe) zmení Európu na moslimský kontinent v niekoľkých nasledujúcich desaťročiach.”

V súčastnosti žije v Európe 52 miliónov moslimov. Nemecká vláda očakáva zdvojnásobenie behom nasledujúcich 20-tich rokoch na 104 miliónov moslimov.
V pokračovaní sa pozrieme, ako to s touto otázkou vyzerá v Severnej Amerike.
Už teraz som zhrozený aj keď sa toho, dúfam, nedožijem.
Vedeli ste to?

autor: PJ