Ste veľký Boží muž a Dobrý pastier

Ste veľký Boží muž a Dobrý pastier
23. apríla 2016 sa profesor Tadeusz Zasępa dožil sedemdesiatky. Pri oslave jubilea 28.04.2016 zazneli pri bohoslužbe tieto slová prešovského arcibiskupa - metropolitu Jána Babjaka.

"Apoštoli Pavol a Barnabáš boli na apoštolskej ceste, kde posilňovali učeníkov a povzbudzovali ich, aby vytrvali vo viere a že do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia." /Sk 14,22/

"Dobrý pastier kráča pred ovcami a oni idú za nim, lebo poznajú jeho hlas. Za cudzím nepôjdu, ba ujdú od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú."

Prešovský arcibiskup - metropolita Ján BabjakPrešovský arcibiskup - metropolita Ján Babjak (Ľubo Bechný)
Christos voskrese! Drahý náš oslávenec pán prof. Tadeusz Zasępa, drahí spolubratia v kňazskej službe, milí a vzácni hostia. Zišli sme sa dnes pri dobrom človekovi, aby sme si pripomenuli jeho významné sedemdesiatiny. Vážime si Vás pán prof. Zasepa a máme Vás radi a to hovorím nielen za seba, či za Gréckokatolícku cirkev, ale i za všetkých tu prítomných.

Touto Archijerejskou sv. liturgiou, obetovanou za Vás, Vám chceme poďakovať za Vašu obetavú prácu pre Slovensko, pre GTF PU a najmä pre Katolícku univerzitu, hoci sa Univerzita k Vám zachovala macošský. Ale nič nového pod slnkom, takto v živote často býva. Lenže najdôležitejšie je to, ako nás ráz posúdi a odmení náš Pán Ježiš Kristus. Verím, že obstojíte dobre pred nim, kde zaváži najmä láska, s ktorou ste konali každú prácu, každé dielo.

Potešilo ma čítanie sv. Evanjelia na dnešný deň v našom cirkevnom kalendári, lebo rozpráva o Dobrom pastierovi. Myslím že je to najvhodnejšie, a najprimeranejšie slovo ktoré charakterizujúce Vás, náš oslávenec. Úprimne sa tomu teším, že nám Pán ponúkol toto evanjelium pri Vašej oslave. Vidím v tom Božie riadenie.

V Čutkovskej doline v RužomberkuV Čutkovskej doline v Ružomberku (Ľubo Bechný)
Dobrý pastier kráča pre ovcami a oni idú za nim, lebo poznajú jeho hlas. Za cudzím nepôjdu, ba ujdú od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú. Tým Dobrým pastierom je Ježiš Kristus, ale máme sa nim stáť aj my, ktorí sme v neho uverili a boli sme nim povolaní ako kňazi do jeho služby hlásania Evanjelia.

Vážený pán profesor, ja Vás vnímam tiež ako dobrého pastiera. Taktiež študenti, poslucháči ktorých ste vyučovali, išli za Vami, lebo vo Vás videli dobrého a charakterného človeka, rektora, profesora a dobrého pastiera. Odovzdali ste im mnoho dôležitého poznania pre život. Učili ste ich vo svojom obore, ako sa stávať dobrými a čestnými ľuďmi, redaktormi, ako komunikovať pravdu v dnešnom svete a ako eliminovať lož. Pravda, nie všetkým na škole sa to páčilo, ba pre niektorých ste boli výčitkou svedomia. A naložili s Vami ako s nepohodlným Ježišom, odsúdili Vás a vyhnali von... Pán Ježiš povedal apoštolom: „Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás.“ (Jn 15, 20)

Tadeusz Zasępa v kruhu priateľov na oslave jubilea.Tadeusz Zasępa v kruhu priateľov na oslave jubilea. (Ľubo Bechný)
A prvé čítanie: Apoštoli Pavol a Barnabáš (o ktorých sme čítali v Skutkoch apoštolov) boli na apoštolskej ceste v Antiochii a v Ikónii, kde zažili príjemné i nepríjemné veci. Pavla dokonca Židia kameňovali a vyvliekli ho za mesto v domnienke, že je už mŕtvy. Pavol sa však prebral k životu a po zotavení spolu s Barnabášom posilňoval učeníkov a povzbudzoval ich, aby vytrvali vo viere. Učili ich, že do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia. (porov. Sk 14,22).

Áno milý pán profesor Tadeusz Zasępa, aj Vy ste prešli mnohými súženiami, ale to iba preto, aby ste mali viac zásluh. Lebo cez kríž sa získavajú mnohí zásluhy. Tieto súženia sa podpísali pod váš zdravotný stav – chorobou.

My Slováci, už oddávna sa takto vieme odmeňovať svojim dobrodincom. Len si spomeňme na Solúnskych bratov sv. Cyrila a Metoda, ako sa im naši predkovia poďakovali za ich apoštolskú, misionársku a horlivú prácu na poli viery a kultúry? Vyhnali ich do vyhnanstva...

Podobný osud, ba ešte horší stihol našich veľkých mužov biskupov, kňazov, ale i laikov v 50. rokoch minulého storočia, keď ich naši predkovia (komunisti, ale boli to naši ľudia) na dlhé roky uväznili a niektorí z nich vo väzení zomreli. Práve dnes 28. apríla sa konal tzv. Prešovský sobor, na ktorom bola zlikvidovaná Gréckokatolícka cirkev.

A ani súčasnosť nie je iná? Charakterní ľudia sú stále tŕňom v oku mnohým vplyvným a mocným... (v skutočnosti sú to slabosi) ktorí sa aj dnes vedia uchýliť k starodávnym praktikám: odmeniť sa za dobro zlom, vyhodiť z práce, pošpiniť dobré meno a prejaviť veľkú neúctu. V konečnom dôsledku tu platí príslovie: „Kto druhému jamu kope sám do nej spadne.“

Drahý otec rektor prof. Tadeusz Zasępa, vyjadrím teraz to, čo mám na srdci: Prosím Vás, odpustite všetkým, ktorí sa Vám odvďačili krivdou a neprávosťou za všetku Vašu obetavú prácu na Slovensku. Viem, Vy ste veľký Boží muž, Dobrý pastier, charakterný človek, dobrý kňaz. Iste máte toľko sily, že všetkým, ktorí sa proti Vám previnili, zo srdca odpúšťate.


Prežívame Svätý rok milosrdenstva, ktorý nás práve k tomu vyzýva, aby sme všetci oľutovali svoje hriechy a odpustili viny naším blížnym, lebo toto je podmienka, aby sme aj my sami dostali prehojné Božie milosrdenstvo. Boh nás nekonečne miluje a stále je pripravený nám prejaviť odpustenie a milosrdenstvo. Tomu učí aj nás, aby sme odpúšťali svojim vinníkom a prejavovali im veľké milosrdenstvo.

Prichádza mi na myseľ novokňaz o. Jozef Šašala, ktorý sa nedožil ani prvého výročia svojho kňazstva. Vysvätil som ho v roku 2010 a neuplynul ani rok a už som ho pochovával. Objavili mu 4 stupeň rakoviny pľúc a mal zasiahnutú aj chrbticu a už sa nedalo nič robiť. Počas liečby chemoterapiami býval v byte u prefekta v kňazskom seminári. Manželka o. prefekta ho raz našla v izbe ako veľmi plakal. Keď sa opýtala či má veľké bolesti, že tak plače, o. Jozef odpovedal: „Plačem preto, že som spoznal, ako ma veľmi Boh miluje. Ja si nezaslúžim takú veľkú Božiu lásku.“

Pýtam sa, či už niekto z nás plakal nad tým, že spoznal veľkú Božiu lásku, ktorou nás Boh denno-denne miluje? Som presvedčený, že sme ešte nedozreli do takej hĺbky poznania Boha, do akej dozrel tento novokňaz. A dozrel cez veľký kríž, ktorý niesol.

Ešte Vám poviem, ako ma nastrašil. Raz som mu povedal: „Jožko, keď prídeš do neba a stretneš Pána Ježiša a Jeho Najsvätejšiu Matku Pannu Máriu, pozdrav ich odo mňa!“ A viete čo mi odpovedal? „Dobre pozdravím, ale keď vy skôr prídete do neba, tak vy ich pozdravte odo mňa.“ Zachvel som sa a uvedomil som si: O. Jozef je na smrteľnej posteli a ja som zdravý. Ale nikto mi negarantuje, koľko ešte budem žiť a kedy odídem z tohto sveta do večnosti. Veru, asi mesiac som jazdil autom veľmi opatrne a dodržiaval som všetky značky a všetky predpisy. O. Jozef zomrel v roku 2011 a ja som si už istý, že pozdravil odo mňa Pána Ježiša i Jeho Matku.

Kaplnka Dobrého pastiera v Čutkovskej doline v Ružomberku v rámci areálu Koliby u dobrého pastieraKaplnka Dobrého pastiera v Čutkovskej doline v Ružomberku v rámci areálu Koliby u dobrého pastiera (Ľubo Bechný)
Evanjelium o Dobrom pastierovi nás všetkých povzbudzuje, aby sme svojim životom nasledovali Ježiša Krista, Dobrého pastiera. Aby sme ho spoznávali do hĺbky každý deň, aby sme zmýšľali, rozprávali a konali tak ako On, ako náš Pán. Ba ešte viac, aby sme sa stali chrámami živého Boha, ako nám to napísal sv. Pavol v druhom liste Korinťanom. Keď takto budeme žiť, šťastnú večnosť máme zaručenú.

Dnešný deň všetci ďakujeme za požehnaných 70 rokov nášho priateľa, pána prof. Tadeusza Zasępu. Vyprosujeme Vám drahý pán profesor u Pána Boha ešte dobré zdravie a dlhé roky, aby ste nám boli príkladom a vzorom, akí máme byť, ako máme žiť s plným nasadením a ako máme znášať aj urážky a krivdy – lebo aj to sa od Vás môžeme a chceme naučiť.

Autor: Peter Olekšák

 

Gzoznam.sk, prehľadný, triedený a kontrolovaný katalóg firiem a živnostníkov. Katalóg plný funkcií a prekvapení. Register firiem, ktorý sa neustále zlepšuje.

Prihláste sa na odber newsletteru.

Odporúčané firmy

Losstav

K základom spokojného bývania ...

Velkoobchod MFP papier

Hlavnou činnostou našej firmy ...

Overené zákazníkmi

Nábytok Rosina

Hlavnou činnostou našej firmy je vypraco...

Velkoobchod MFP papier

Hlavnou činnostou našej firmy je vypraco...

Stavebná firma Scandi Haus SK

Scandi Haus SK s.r.o. je poprednou spolo...